KalkulatorPolityczny.pl

Jeżeli dziś odbyłyby się wybory, a ich wynik byłby taki jak w ostatnim sondażu TNS OBOP, to Sejm wyglądałby zupełnie inaczej. Pod tym linkiem można obejrzeć mapę z prawdopodobnym rozdziałem mandatów przy wynikach z tego sondażu.

PO straciłaby aż 31 mandatów, zaś PiS zyskałby 10 mandatów, Ruch Palikota umocniłby się w Sejmie z 52 mandatami (wzrost o 12). Mocno zyskałby również SLD (20 mandatów), natomiast koalicyjne PSL odnotowałoby stratę aż 11 mandatów.

Te wynik jasno pokazują, że rządząca koalicja nie utrzymałaby władzy. Musieliby zdobyć poparcie jednej z dwóch partii: RP lub SLD, a to oznaczałoby duże zmiany we wdrażanych ustawach i prowadzonej polityce. 

Podział mandatów w Sejmie:

 

Na koniec wybrana lista posłów, którzy nie dostaliby się do Sejmu przy tych wynikach głosowania:

PO:

·        Norbert Wojnarowski

·        Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

·        Leszek Jastrzębski

·        Marcin Kierwiński

·        Katarzyna Hall

·        Jerzy Kozdroń

·        Teresa Hoppe

·        Lidia Gądek

·        Jagna Marczułajtis – Walczak

PSL:

·        Piotr Zgorzelski

·        Janusz Piechociński

·        Józef Zych